BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E O ZWOŁANIU XIX SESJI RADY GMINYPodaję do publicznej wiadomości, że w dniu 12 pażdziernika 2012 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XVI sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
10. Podjęcie uchwały w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Podjecie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
13. Wolne wnioski i sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Gawrych
Data powstania: czwartek, 20 gru 2012 12:27
Data opublikowania: czwartek, 20 gru 2012 12:28
Data przejścia do archiwum: środa, 6 lut 2013 08:25
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1088 razy