BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Zbójna, 14.10.2016 r.

 

 

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

 

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015 r. poz. 139) Wójt Gminy Zbójna informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda pobrana w dniu 6 września 2016 r. i 15 września 2016 r. z Wodociągu Zbójna w zakresie zbadanych wskaźników mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia określonym w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

Informacja sporządzona została na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.

 

Wójt

(-) inż. Zenon Białobrzeski

Data powstania: piątek, 14 paź 2016 09:44
Data opublikowania: piątek, 14 paź 2016 09:44
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 1101 razy