BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XV/10/17 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

UCHWAŁA Nr XV/10/17

Rady Gminy Zbójna

z dnia 14 lutego 2017 r.

 

                                                                        w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 1250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy, zatwierdza się następujące ceny i stawki zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Zbójna, pokrywające uzasanione koszty:

1)  cena netto za 1 m3 wody -                                            3,43 zł;

2) cena brutto za 1 m3 wody (+ 8 % VAT) -                      3,70 zł;

3)  stawka opłaty abonamentowej netto za 1 miesiąc -                         9,26 zł;

4)  stawka opłaty abonamentowej brutto za 1 miesiąc (+ 8 % VAT) - 10,00 zł.

§ 2. Taryfa obowiązuje od dnia 1 maja 2017 r. do 31 kwietnia 2018 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

 

Andrzej Lemański

Data powstania: piątek, 17 lut 2017 14:52
Data opublikowania: piątek, 17 lut 2017 14:53
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1373 razy