BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe nr 3 na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: "Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna".

Przedmiotem zamówienia jest odbiór ok. 35,5 ton wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbójna według wskazań Zamawiającego.

Zakres robót obejmuje:

- zbieranie wyrobów już wcześniej zdemontowanych lub złożonych na stosie,

- transport,

- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Szczegółowe ilość oraz miejsce wykonywania usługi wskazane będzie w wykazie nieruchomości przekazanym Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

- wykonanie przedmiotowego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- przedstawienie szczegółowego harmonogramu prac związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest dla poszczególnych gospodarstw (karta przekazania odpadów),

- indywidualne ustalenie terminów wykonania zadania Wykonawcy z poszczególnymi właścicielami nieruchomości,

- przedstawienie informacji o zgłoszeniu właściwemu organowi na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac, jeżeli takie zgłoszenie jest wymagane.

- dostarczenie Zleceniodawcy potwierdzenia przyjęcia odpadów odebranych na składowisku, które posiada zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest – miejsce unieszkodliwienia (karta przekazania odpadu).

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 18 wrz 2020 15:22
Data opublikowania: piątek, 18 wrz 2020 15:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 wrz 2020 11:41
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 494 razy