BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

PETYCJA WIELOKROTNA DOTYCZĄCA POPARCIA RZĄDU TYMCZASOWEGO TRS NP SKK

Ogłoszenie
W dniach od 1 do 2 marca 2021 r. do Rady Gminy Zbójna  wpłynęły 3  jednobrzmiące petycje. Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie. Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach do dnia 11 marca 2021 r. Sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienia indywidualne, zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ww. ustawy.

Przewodniczący Rady Gminy Zbójna

Andrzej Lemański

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 2 mar 2021 10:29
Data opublikowania: poniedziałek, 8 mar 2021 10:31
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 129 razy