BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXXI POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 30 grudnia 2021 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Zbójna odbędzie się XXXI posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

 

Proponowany porządek dzienny:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Wydanie opinii w sprawie budżetu gminy na 2022 rok.
  5. Zaopiniowanie projektu WPF Gminy Zbójna na lata 2022-2033.
  6. Wydanie opinii w sprawie uchwał wniesionych pod obrady XXIV sesji Rady Gminy.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       Przewodniczący Komisji

                                                               Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                 

                                                                    

 

       /-/Krzysztof Pianka

 

 

Data powstania: czwartek, 16 gru 2021 12:29
Data opublikowania: czwartek, 16 gru 2021 12:31
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 337 razy