BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXIV SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 30 grudnia 2021 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XXIV sesji  Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zbójna na lata 2022-2033.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbójna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                              Andrzej Lemański

Data powstania: czwartek, 16 gru 2021 12:33
Data opublikowania: czwartek, 16 gru 2021 12:34
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 153 razy