BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU I POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 27 maja 2024 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Zbójna odbędzie się I posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

 

Proponowany porządek dzienny:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Omówienie wykonania budżetu gminy na 2023 rok i sformułowanie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                  Rewizyjnej

                                                                    

 

                                                                /-/Tadeusz Pijanowski

Data powstania: piątek, 17 maj 2024 11:00
Data opublikowania: piątek, 17 maj 2024 11:02
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 109 razy