BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

o zwołaniu sesji Rady Gminy Zbójna
O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 23 listopada 2007 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady VII Sesji Rady Gminy Zbójna .Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działań w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji porozumienia z miastem Łomża w sprawie stworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym budowy przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data powstania: środa, 14 lis 2007 07:57
Data opublikowania: środa, 14 lis 2007 07:57
Data przejścia do archiwum: środa, 14 sty 2009 09:21
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1936 razy