BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

o zwołaniu sesji
O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 12 lutego 2009 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XV Sesji Rady Gminy Zbójna .Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działań w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Zbójnej do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin „Pisa-Narew” oraz przyjęcia Statutu Związku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Zbójna na 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zbójna do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.
11. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za 2008 rok.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data powstania: poniedziałek, 9 lut 2009 08:30
Data opublikowania: poniedziałek, 9 lut 2009 08:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 mar 2009 08:57
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1514 razy