BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

o zwołaniu XVI Sesji Rady Gminy Zbójna
O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 24 marca 2009 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XVI Sesji Rady Gminy Zbójna .Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działań w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zbójna w 2009 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kuzie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży na terenie Gminy Zbójna.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data powstania: poniedziałek, 23 mar 2009 08:58
Data opublikowania: poniedziałek, 23 mar 2009 09:02
Data przejścia do archiwum: środa, 22 kwi 2009 10:58
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1428 razy