BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Zbójna.

O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 24 lutego 2010 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XXIII Sesji Rady Gminy Zbójna .Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działań w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji realizacji wspólnego projektu w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy na 2010 rok.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Data powstania: środa, 17 lut 2010 10:55
Data opublikowania: środa, 17 lut 2010 10:58
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sie 2010 13:02
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1313 razy