BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 8 maja 2010r.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca 2010r.
Na podstawie art. 24 ust.1ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544, z 2002r. Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 57, poz.507 i Nr 130, poz.1188 , z 2004r. Nr 25, poz.219,
z 2006r. Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766, z 2008r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547 i Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652) informuję, że głosowanie zostanie przeprowadzone w stałych obwodach głosowania utworzonych Uchwałą nr XXVI/134/2002 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 czerwca 2002 roku .
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 10 maj 2010 13:33
Data opublikowania: poniedziałek, 10 maj 2010 13:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 sie 2010 09:18
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1276 razy