BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna
Informacja
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 28 lipca 2010 r.

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna

I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
Główny księgowy projektu: „Rzeki łączące narody. Wspólne problemy, wspólne rozwiązania - promocja szlaków wodnych Litwy i Polski”

III. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze nie został rozstrzygnięty, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

W terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona, w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbójna: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip.


Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna
Data powstania: środa, 28 lip 2010 12:09
Data opublikowania: środa, 28 lip 2010 12:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 sie 2010 09:17
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1239 razy