BIP Gminy Zbójna

O B W I E S Z C Z E N I E

piątek, 1 paź 2010 10:52
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Czytaj całość

O B W I E SZ CZ E N I E

piątek, 1 paź 2010 10:39
WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 23 września 2010 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do rady gminy , rady powiatu i sejmiku województwa
Czytaj całość