BIP Gminy Zbójna

O B W I E S Z C Z E N I E

czwartek, 15 wrz 2011 10:58
WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 7 września 2011 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Czytaj całość