BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie o naborze do projektu pt. „Wygrajmy z bezradnością”

poniedziałek, 16 lip 2012 19:24
Foto: {$zajawka.tytul}
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej przystępuje do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki społecznej.
Czytaj całość