BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ogłasza nabór na stanowisko Doradcę Zawodowego i Psychologa –do projektu: " Wygrajmy z bezradnością "

piątek, 9 maj 2014 14:53
Foto: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ogłasza nabór na stanowisko Doradcę Zawodowego i Psychologa –do projektu:
Ogłasza nabór na Doradcę Zawodowego i Psychologa do projektu „Wygrajmy z bezradnością” w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (obejmujący okres realizacji projektu tj. 01.06.2014 – 31.08.2014)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej w związku z planowaną realizacją projektu: "Wygrajmy z bezradnością”

piątek, 9 maj 2014 14:40
Foto: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej w związku z planowaną realizacją projektu:
Ogłasza nabór na stanowisko OBSŁUGA PRAWNA PROJEKTU Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (obejmujący okres realizacji projektu tj. 19.05.2014 – 31.10.2014) – max 10 godz.

Ogłoszenie o naborze do projektu pt. „Wygrajmy z bezradnością”

piątek, 9 maj 2014 14:03
Foto: Ogłoszenie o naborze do projektu pt. „Wygrajmy z bezradnością”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej przystępuje do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki społecznej.