BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Podmioty uprawnione do zawarcia umowy na opróżnianie

środa, 21 gru 2022 13:49
zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbójna są:

Wniosek o o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

środa, 14 lip 2021 14:57

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni

niedziela, 21 mar 2021 20:11
Foto: Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni
Wójt Gminy Zbójna informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439), Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.