BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójna


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zbójna uchwały Nr XXIV/129/13 z dnia 20 sierpnia 2013 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójna.
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dotyczy obszaru całej Gminy Zbójna.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.
Wnioski mogą być składane na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64 w terminie do 30 kwietnia 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wójt
inż. Zenon Białobrzeski

Data powstania: wtorek, 25 lut 2014 10:29
Data opublikowania: wtorek, 25 lut 2014 10:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 mar 2022 15:26
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1491 razy