BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Gminie Zbójna

Jednym z zadań gminy realizowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest opracowywanie i realizacja programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie, utworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacji i wsparcia.
Co to jest przemoc w rodzinie?
Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające je na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność – w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?
- współmałżonkowie
- partnerzy w związkach nieformalnych
- dzieci
- osoby starsze
- osoby niepełnosprawne

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:
przemoc fizyczna:
bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie…
przemoc psychiczna:
wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, karanie przez odmowę uczuć, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczenie kontaktu z bliskimi…
przemoc seksualna:
wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, demonstrowanie zazdrości…

Pamiętaj!!!
Jeżeli doznajesz takich zachowań powiadom:
- Policję 997 lub 112
- Prokuraturę.

Pamiętaj!!!
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo i podlega karze. Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie – nic nie usprawiedliwia zachowań sprawcy. Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej. Przemoc w rodzinie rzadko bywa jednorazowym incydentem – jeżeli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy, przemoc się powtórzy.

Pamiętaj!!!
Osoba pokrzywdzona jest zazwyczaj przestraszona i zagubiona. Przekonaj ją i pomóż znaleźć drogę do życia bez przemocy.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie. Zauważyłeś, że w Twoim otoczeniu dochodzi do przemocy w rodzinie, na przykład często słyszysz awantury rodzinne, widzisz, że jakieś osoby noszą ślady pobicia, obserwujesz niedostateczną troskę o osoby starsze, niepełnosprawne – zareaguj!!!

Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie lub porozmawiaj z osobą, która doznaje przemocy i przekonaj ją, że ma prawo szukać pomocy.

Nie czekaj – nie wstydź się – szukaj pomocy – możesz ją uzyskać!
Zgłoś się do nas – osobiście lub telefonicznie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej, który zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.Kontakt:
Godz. otwarcia Ośrodka
od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30

Tel. (86) 214- 03 - 30

Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy "Niebieska linia" - 801 120 002
Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info

Zapewniamy Anonimowość !!!
Data powstania: piątek, 9 maj 2014 11:44
Data opublikowania: piątek, 9 maj 2014 11:44
Opublikował(a): Renata Bajno
Zaakceptował(a): Renata Bajno
Artykuł był czytany: 1866 razy