BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

„Outplacement – monitorowany powrót do aktywności zawodowej”

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łomży od początku października rozpoczęła realizację projektu pod tytułem „ Outplacement – monitorowany powrót do aktywności zawodowej”. Partnerami projektu są Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie, Miasto Kolno, Gmina Kolno, Gmina Turośl i Gmina Zbójna.
Projekt „Outplacement – monitorowany powrót do aktywności zawodowej” jest realizowany w ramach działania 8.1.2 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
Skierowany jest do 30 kobiet i 40 mężczyzn zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, zwolnionych w okresie ostatnich sześciu miesięcy z zakładów mięsnych JBB w Łysych.

Uczestnicy będą szkoleni w zakresie:

Kobiety:

1. Rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Moduł będzie prowadzony w oparciu o następujące metody dydaktyczne: wykłady, studium przypadku, symulacje, dyskusje problemowe.
W zakresie kształcenia ustawicznego przewidujemy dla Pań zajęcia dydaktyczne w następujących blokach tematycznych:
• ”ABC prowadzenia działalności gospodarczej” - 30h
• ”Marketing w firmie” - 16h.
• ”Mała księgowość” - 20h
• ”Biznesplan” - 34h
Spośród wszystkich uczestniczek projektu specjalnie powołana komisja wyłoni 20 najlepszych ekonomicznie uzasadnionych propozycji prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wyłonione osoby otrzymają ponadto:
♦ wsparcie finansowe w postaci dotacji inwestycyjnej – 22 tys. zł
♦ wsparcie pomostowe - 600 zł miesięcznie przez maksymalny okres 12 miesięcy

Mężczyźni:

Szkolenia zawodowe dla mężczyzn (do wyboru jeden kierunek):
♦ Kierowca kat. C - z uprawnieniami do przewozu rzeczy
♦ Kierowca kat. C+E ( dla tych, którzy już posiadają prawo jazdy kat. C )
♦ Kierowca kat. D z uprawnieniami do przewozu osób
♦ Operator sprzętu ciężkiego ( koparki/spycharki, walce drogowe, wózki
widłowe)


Główny cel projektu:

Przygotowanie 30 kobiet do samodzielnego działania na rynku pracy, w szczególności do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Utworzenie 20 podmiotów gospodarczych od początku 2010 r. (zostaną wybrane najlepsze propozycje spośród wszystkich uczestniczek programu szkoleniowego).
Podwyższenie/nabycie kwalifikacji zawodowych 40 mężczyzn w okresie do grudnia 2010 r. spośród osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, zatrudnionych w zakładzie JBB w Łysych, realizowane w formie wdrożenia programu typu outplacement.
Czas trwania szkolenia: październik 2009 r. – styczeń 2011 r.
Szkolenie jest całkowicie bezpłatne.
Ponadto, uczestnicy szkolenia otrzymują następujące wsparcie towarzyszące:
• materiały szkoleniowe i dydaktyczne
• zwrot kosztów przejazdów w wysokości kosztu przejazdu komunikacją
publiczną ( np. PKS ) z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i z powrotem.
• catering.
Program szkoleniowy będzie wspierany konsultacjami psychologa i doradcy zawodowego. Ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą otrzymają wsparcie specjalistyczne prowadzone przez zawodowych doradców w okresie 12 miesięcy monitorowania programu.


Kontakt:
Biuro NOT Łomża
Ul. Polowa 45, 18-400 Łomża
Tel. 086-216 41 29, 086- 216 64 72
Str. Int.- www.notlomza.pl
e-mail: sekretariat@notlomza.pl
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 27 paź 2009 12:27
Data opublikowania: wtorek, 27 paź 2009 12:50
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 2943 razy