BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E o stypendiach szkolnych

Informuję, że uczniowie będący w trudnej sytuacji finansowej, w okresie od 1 do 15 września 2014 roku mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Zbójna /pokój Nr 7/ na stypendia szkolne. Druk wniosku można otrzymać w Urzędzie Gminy lub w szkołach na terenie Gminy Zbójna. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny za miesiąc sierpień 2014 roku oraz opinię dyrektora szkoły.

Dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów w zależności od ich rodzaju są:
1. nakazy płatnicze na 2014 r lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości ha przeliczeniowych (z terenu innych gmin), nakazy płatnicze na 2014 r położonych na terenie Gminy Zbójna oraz ostatnie odcinki opłaty KRUS-u (za III kw. 2014) - w przypadku dochodów z gosp. rolnego,
2. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków za miesiąc sierpień 2014 r.,
3. decyzja z Urzędu Pracy potwierdzająca status osoby bezrobotnej lub przyznająca zasiłek dla bezrobotnych (dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy),
4. odcinek z otrzymanej renty lub emerytury w miesiącu sierpniu 2014 r.,
5. decyzja o wysokości przyznanych świadczeń rodzinnych w 2014 r.
6. dokument potwierdzający inne dochody wyżej nie wymienione.

Stypendium szkolne może być przyznane w przypadku jeżeli miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 456 zł. (Dochód z gospodarstwa rolnego – 250 zł z 1 ha przeliczeniowego).
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 5 wrz 2014 14:54
Data opublikowania: piątek, 5 wrz 2014 14:56
Data edycji: piątek, 5 wrz 2014 14:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 mar 2022 08:46
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Elżbieta Parzych
Artykuł był czytany: 1784 razy
Ilość edycji: 1