BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZBÓJNA

Miejsce zagospodarowania odpadów odbieranych z Terenu Gminy Zbójna

 

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zbójna zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii.

 

 

Osiągnięty poziom przez Gminę Zbójna

 

Osiągnięty przez Gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2017 wyniósł 0,00.

 

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Zbójna

 

Na terenie Gminy Zbójna został utworzony mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zbójnej, ul. Łomżyńska 64, prowadzony przez MPO Sp. z o.o, ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.

Powyższy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest w I i III sobotę miesiąca w godzinach od 800 do 1400

 

Zbieranie zużytego sprzętu elektronicznego i elektronicznego

 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest w mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Zbójna ul. Łomżyńska 64 prowadzonego przez MPO Sp. z o.o, ul. 42 Pułku Piechoty, 15-950 Białystok

 

Data powstania: piątek, 28 wrz 2018 10:10
Data opublikowania: piątek, 28 wrz 2018 10:16
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 913 razy