BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE z dnia Zbójna, dnia 04.12.2019 r.nr PP.6733.2.2019

Wójta Gminy Zbójna wszczął postępowanie administracyjne z wniosku Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945), przez Wójta Gminy Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – zabudowa usługowa z zakresu rekreacji i wypoczynku, której przedmiotem jest: urządzenie publicznego placu z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci i młodzieży z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w tym posadowienie obiektów małej architektury i ogrodzenie terenu, budowa zjazdu z drogi publicznej kategorii gminnej (dz. nr 271/1),

na terenie obejmującym części działki o numerze 24/2 położonym w miejscowości Popiołki, obręb Popiołki, gm. Zbójna.

 

Osoby będące stronami postępowania mogą brać w nim czynny udział, w szczególności mają prawo zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać żądania, uwagi i zastrzeżenia.

Sprawa prowadzona jest w Urzędzie Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, pokój nr 12, tel.: 86 214 04 11.

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 4 gru 2019 12:59
Data opublikowania: środa, 4 gru 2019 13:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 mar 2022 08:52
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 610 razy