BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

„Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2021 roku"

Zbójna, dnia 26.11.2020r.

Gmina Zbójna

  1. Łomżyńska 64

18-416 Zbójna

UE.271.7.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późń. zm.) zawiadamia się,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2021 roku", za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

„ARAN” Sp. Z o.o.

w Wyszkowie Sp. k.

  1. Serocka 39,

07-200 Wyszków.

Liczba punktów wybranej oferty wynosi: 100.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej - zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena 60 pkt., termin dostawy 40 pkt.) w/w oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Złożone oferty

Cena

 pkt.

Termin dostawy

pkt.

Razem

 pkt.

1.

„ARAN” Sp. Z o.o.

w Wyszkowie Sp. k.

ul. Serocka 39,

07-200 Wyszków

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

2.

P.T.H.U. PRYMA 1

Hanna Gosk

Al. Legionów 147F,

18-400 Łomża

58,93 pkt.

40 pkt.

98,93 pkt.

 

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późń. zm.) informuje się,
że w przedmiotowym postępowaniu:

  • nie został wykluczony żaden Wykonawca,
  • nie została odrzucona żadna

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. Poz. 1843 z późń. zm.).

 

Pliki do pobrania: