BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbójna w części dotyczącej terenu położonego na obszarze wsi Dobrylas
Zbójna, dnia. 02.09.2008 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbójna w części dotyczącej terenu położonego na obszarze wsi Dobrylas


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 20003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zbójna uchwały nr XI/58/08/08 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbójna w części dotyczącej terenu położonego na obszarze wsi Dobrylas.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, pokój nr 12 w terminie do dnia 03.10.2008 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski
Data powstania: piątek, 5 wrz 2008 11:48
Data opublikowania: piątek, 5 wrz 2008 11:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 paź 2008 10:45
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1539 razy