BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko: KONSULTAN PROJEKTU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej w związku z planowaną realizacją projektu: "Wygrajmy z bezradnością” ogłasza nabór na stanowisko: KONSULTANT PROJEKTU
Zbójna, 24.04.2009 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej w związku z planowaną realizacją projektu: "Wygrajmy z bezradnością” ogłasza nabór na stanowisko:
KONSULTANT PROJEKTU
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (obejmujący okres realizacji projektu tj. 01.05.2009 – 31.08.2009)

Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe
minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z pozyskiwaniem środków unijnych,
doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych co najmniej 2 lata,
znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i związanej z nim sprawozdawczości,
znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów unijnych (szczególnie prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych),
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:
doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
znajomość baz danych i systemów zarządzania informacjami;
umiejętność zarządzaniami projektami;
umiejętność zarządzania personelem
komunikatywność, odpowiedzialność.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
współpraca przy realizacji projektu;
współpraca przy koordynacji działań według harmonogramu projektu;
współpraca przy działaniach związanych z zastosowaniem Ustawy PZP oraz Ustawy o finansach publicznych,
współpraca z personelem na poziomie zarządzającym i zadaniowym;
kontakty z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku;
współpraca przy monitoringu realizacji projektu;
współpraca przy sprawozdawczości i raportowaniu;
pomoc w sporządzaniu dokumentacji projektu;


Wymagane dokumenty:
życiorys zawodowy;
Dokumenty pożądane:
kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów i szkoleń;

Przy wyborze zamawiający będzie się kierował kryteriami art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwości zapisane w budżecie projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres:

GOPS w Zbójnej
ul. Łomżyńska 64
18-416 Zbójna
pokój: GOPS w Zbójnej – nr 3
z dopiskiem: Konsultant Projektu

w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 roku do godz. 15.00 (data wpływu)

Aplikacje, które wpłyną do GOPS w Zbójnej po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej GOPS w Zbójnej, na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 24 kwi 2009 08:27
Data opublikowania: piątek, 24 kwi 2009 08:29
Data przejścia do archiwum: środa, 6 maj 2009 10:53
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1371 razy