BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Zbójna dnia 27.12.2011r.

Wójt Gminy Zbójna, działając na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (DzU.Nr.1999,poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 27.12.2011 r. na wniosek Gminy Zbójna wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie wodociągu w Gminie Zbójna w miejscowościach : Gawrychy, Kuzie, Wyk, Popiołki, Osowiec, kolonia Budniki, Jurki, kolonia Dukat i kolonia Dłużewo.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy w Zbójnej w pokoju Nr. 12 w godzinach 730-1530 do dnia 09.01.2012r.
Data powstania: wtorek, 27 gru 2011 08:37
Data opublikowania: wtorek, 27 gru 2011 08:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 sty 2012 10:54
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1438 razy