BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Zbójna z dnia 28 lipca 2016 roku

w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości.

                  

            Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 r. poz. 446./ i art. 38 ust.1-2, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015, poz. 1774/ oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

 

§ 1

1.Ogłasza się II przetarg ustny nieograniczony, zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszego
zarządzenia, na zbycie wyodrębnionego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Nr 4 o pow. 36 m2 w budynku domu nauczyciela w Kuziach Nr 35 na I piętrze wraz z przynależną do lokalu piwnicą o pow. 8,68 m2i udziałem 1375/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w działce Nr 462/9 o pow. 1314 m2, położnej w Kuziach, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW.LM1L/00069936/1.

 

2. Ogłasza się II przetarg ustny nieograniczony, zgodnie z załącznikiem Nr 2do niniejszego
zarządzenia, na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego ośrodka zdrowia wzniesionym w 1976 r. 2-kondygnacyjnym podpiwniczonym o pow. zabudowy 134 m2
i budynkiem gospodarczym o pow. 72,2 m2,położonej na działce Nr 871/2 o pow. 2.050 m2
w Dobrym Lesie, KW. LM1L/00008124/1.

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl, w sołectwach, na obszarze
których położone są powyższe nieruchomości, a także na internetowym serwisie prasowym
PGN: www.nieruchomosciprzetargi.org.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                     Zenon Białobrzeski

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 28 lip 2016 14:52
Data opublikowania: czwartek, 28 lip 2016 14:57
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1085 razy