BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie naboru kandydata na stanowisko Sekretarza w Urzędzie Gminy Zbójna

Ogłasza się nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna.

Zarządzenie Nr 110/18

Wójta Gminy Zbójna

z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

w sprawie: ogłoszenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna.                

 

       Na podstawie art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ogłasza się nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Tekst ogłoszenia o konkursie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip  i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbójna.

4. Nabór ma charakter otwarty i konkurencyjny, może w nim uczestniczyć każdy, kto odpowiada  wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

§ 2

 

Obsługę biurową naboru zapewnia Urząd Gminy w Zbójnej.

 

§ 3

 

Procedurę naboru przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy odrębnym zarządzeniem.

§ 4

 

 1. Określa się wzór oświadczenia kandydata składającego aplikację w naborze stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia

2. Określa się wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
w trybie naboru, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

3. Określa się opis stanowiska pracy i wymogów kwalifikacyjnych, na który został ogłoszony nabór, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. kadrowych i informatycznych.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                Wójt Gminy Zbójna

 

                                                                               Elżbieta Parzych

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 28 gru 2018 13:32
Data opublikowania: piątek, 28 gru 2018 14:22
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 942 razy