BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

środa, 30 cze 2021 09:15
„Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów."

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 21 cze 2021 13:07
" Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów "

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 21 cze 2021 11:22
" Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów"

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

piątek, 18 cze 2021 11:25
Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów"

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

piątek, 18 cze 2021 08:26
.: " Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów"

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_III

środa, 9 cze 2021 12:04
.: „Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”, znak: UE. 271.1.2021.

WYJAŚNIENIA DO SWZ

poniedziałek, 7 cze 2021 13:24
„Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”, znak: UE. 271.1.2021.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

poniedziałek, 31 maj 2021 14:23
„Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”, znak: UE. 271.1.2021.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 37bc59c9-d435-4675-b1ea-f500f34acafd

środa, 26 maj 2021 13:31
Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.