BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

środa, 21 lip 2021 11:26
" Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap I (bez nawierzchni bitumicznej)",

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

piątek, 2 lip 2021 11:06
Dotyczy: " Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap I (bez nawierzchni bitumicznej)"

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

piątek, 2 lip 2021 09:41
" Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap I (bez nawierzchni bitumicznej)"

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_I

poniedziałek, 28 cze 2021 08:53
„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap I (bez nawierzchni bitumicznej).”, znak: UE. 271.2.2021.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 17b8a3f6-23ff-494c-8ed3-050726dbef6e

wtorek, 15 cze 2021 11:26
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap I (bez nawierzchni bitumicznej).