BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

wtorek, 21 gru 2021 11:25
Dostawa 40 m3 oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2022r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

czwartek, 16 gru 2021 12:54
„Dostawa 40 m3 oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2022r.”

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

czwartek, 16 gru 2021 08:23
„Dostawa 40 m3 oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2022r.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 10b3d764-16b6-417b-b422-631cf420a3e4

wtorek, 7 gru 2021 10:59
Dostawa 40 m3 oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2022r.