BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

poniedziałek, 17 sty 2022 14:25
"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap II nawierzchnia bitumiczna"

INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA ORAZ WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

środa, 1 gru 2021 09:09
"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap II nawierzchnia bitumiczna"

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT

wtorek, 23 lis 2021 13:17
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap II nawierzchnia bitumiczna.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

wtorek, 12 paź 2021 11:19
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap II nawierzchnia bitumiczna.

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT

wtorek, 12 paź 2021 07:57
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap II nawierzchnia bitumiczna.

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 11 paź 2021 11:32
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap II nawierzchnia bitumiczna.

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

poniedziałek, 11 paź 2021 09:16
„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap II nawierzchnia bitumiczna” znak sprawy UE.271.5.2021.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 639c656b-aab3-4af8-a03f-ac7199c2b4f0

piątek, 24 wrz 2021 09:36
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap II nawierzchnia bitumiczna.