BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 159/12 Wójta Gminy Zbójna z dnia 12 października 2012 r.

Załącznik
do szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

przyjętego Uchwałą Nr II/7/10
Rady Gminy Zbójna
z dnia 15 grudnia 2010 r.
FORMULARZ
ZGŁASZANIA OPINII

Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany
1. Projekt Uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie uchwalenia Program Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pożytku Publicznego na rok 2013 r.
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
2. §
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Proponowane zmiany brzmienia zapisu lub treści nowego przepisu (w przypadku propozycji dodania nowego przepisu, w polu 3 wpisać należy: NOWY PRZEPIS
3. ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Uzasadnienie wprowadzenia zmiany/wprowadzenia nowego zapisu
4. ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Metryczka
Podmiot zgłaszający

Osoba do kontaktu w sprawie zgłoszonej opinii

Telefon/fax

E-mail lub adres pocztowy

Podpis i pieczęć


Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 12 paź 2012 09:56
Data opublikowania: piątek, 12 paź 2012 09:58
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1195 razy