BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Zbójnej

Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej w Zbójnej
z dnia 24 października 2014 roku

o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Zbójna.

Na podstawie art. 482 § 3 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Zbójnej stwierdza, co następuje:

§ 1

1. W wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. jako kandydat na Wójta Gminy Zbójna, został zarejestrowany tylko Zenon Białobrzeski
zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL.
2. Wybory zostaną przeprowadzone, a kandydat zostanie wybrany, jeżeli w głosowaniu otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy kandydat nie otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, wyboru Wójta dokona Rada Gminy Zbójna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
w Zbójnej

Anna Górak
Data powstania: czwartek, 13 lis 2014 13:28
Data opublikowania: czwartek, 13 lis 2014 13:29
Opublikował(a): Zdzisław Parzych
Zaakceptował(a): Zdzisław Parzych
Artykuł był czytany: 1448 razy