BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zbójnej

Informacja
Gminnej Komisji Wyborczej w Zbójnej
powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.Gminna Komisja Wyborcza w Zbójnej w dniu
16 listopada 2014 r. będzie pełnić dyżur w Urzędzie Gminy
w Zbójnej od godziny 700 do czasu zakończenia głosowania, w pokoju Nr 4, telefon: 86-214-00-43.

W miejscu pełnienia dyżuru Gminna Komisja Wyborcza
w Zbójnej będzie przyjmować również protokoły głosowania
w obwodach w wyborach do Rady i Wójta Gminy Zbójna oraz elektroniczne nośniki informacji z zapisanymi danymi
z protokołów od Obwodowych Komisji Wyborczych.Powyższa informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbójna oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbójna w Biuletynie Informacji Publicznej
w kategorii - Wybory samorządowe.


Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
Anna Górak
Data powstania: czwartek, 13 lis 2014 13:29
Data opublikowania: czwartek, 13 lis 2014 13:30
Opublikował(a): Zdzisław Parzych
Zaakceptował(a): Zdzisław Parzych
Artykuł był czytany: 1535 razy