BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Leszczyńska Renata - w związku z zatrudnieniem na stanowisku Zastępcy Skarbnika Gminy

wtorek, 15 cze 2021 13:16

Parzych Hanna - Zastępca Skarbnika Gminy oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy

wtorek, 15 cze 2021 13:10

Elżbieta Parzych - Wójt Gminy oświadczenie majątkowe za 2020

wtorek, 15 cze 2021 13:07

Parzych Hanna - Zastępca Skarbnika Gminy oświadczenie majątkowe za 2020

wtorek, 15 cze 2021 12:10

Dębowska Elżbieta - Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Zbójna oświadczenie majątkowe za 2020

wtorek, 15 cze 2021 12:09

Poreda Marta Monika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2020

wtorek, 15 cze 2021 12:08

Krzynówek Jacek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbójnej im M. Konopnickiej oświadczenie majątkowe za 2020

wtorek, 15 cze 2021 12:07

Koziej Dariusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Kuziach oświadczenie majątkowe za 2020

wtorek, 15 cze 2021 12:07

Popiołek Stefan - Dyrektor Szkoły Podsawowej w Dobrym Lesie oświadczenie majątkowe za 2020

wtorek, 15 cze 2021 12:06

Renata Bajno - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2020

wtorek, 15 cze 2021 12:04

Sokołowska Sylwia - Zastępca Kierownika Gminngo Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2020

wtorek, 15 cze 2021 12:01

Krajewska Renata Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2020

wtorek, 15 cze 2021 11:59

Popielarczyk Izabela -Skarbnik Gminy Zbójna oświadczenie majątkowe za 2020

wtorek, 15 cze 2021 09:48

Chojnowski Tomasz Paweł - Sekretarz Gminy oświadczenie majątkowe za 2020

wtorek, 15 cze 2021 09:43