BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Popiołek Stefan - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrym Lesie oświadczenie majątkowe za 2022

poniedziałek, 5 cze 2023 12:21

Koziej Dariusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Kuziach oświadczenie majątkowe za 2022

poniedziałek, 5 cze 2023 12:20

Krzynówek Jacek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbójnej im M. Konopnickiej oświadczenie majątkowe za 2022

poniedziałek, 5 cze 2023 12:20

Krajewska Renata Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2022

poniedziałek, 5 cze 2023 12:19

Sokołowska Sylwia - Zastępca Kierownika Gminngo Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2022

poniedziałek, 5 cze 2023 12:18

Renata Bajno - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2022

poniedziałek, 5 cze 2023 12:17

Dębowska Elżbieta - Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Zbójna oświadczenie majątkowe za 2022

poniedziałek, 5 cze 2023 12:16

Poreda Marta Monika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2022

poniedziałek, 5 cze 2023 12:15

Leszczyńska Renata - Zastępca Skarbnika Gminy oświadczenie majątkowe za 2022

poniedziałek, 5 cze 2023 12:14

Popielarczyk Izabela -Skarbnik Gminy Zbójna oświadczenie majątkowe za 2022

poniedziałek, 5 cze 2023 12:13

Chojnowski Tomasz Paweł - Sekretarz Gminy oświadczenie majątkowe za 2022

poniedziałek, 5 cze 2023 12:11

Michał Bajno - Zastępca Wójta Gminy oświadczenie majątkowe za 2022

poniedziałek, 5 cze 2023 12:08

Michał Bajno w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy

piątek, 2 cze 2023 13:54

Elżbieta Parzych - Wójt Gminy oświadczenie majątkowe za 2022

piątek, 2 cze 2023 13:48