BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Sokołowska Sylwia - Zastępca Kierownika Gminngo Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2021

piątek, 17 cze 2022 11:46

Krajewska Renata Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2021

piątek, 17 cze 2022 11:45

Zwierciadlowski Wojciech - Zastępujący Dyrektora Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Kuziach oświadczenie majątkowe za 2021

piątek, 17 cze 2022 11:40

Renata Bajno - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2021

piątek, 17 cze 2022 11:37

Popiołek Stefan - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrym Lesie oświadczenie majątkowe za 2021

piątek, 17 cze 2022 11:36

Koziej Dariusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Kuziach oświadczenie majątkowe za 2021

piątek, 17 cze 2022 11:34

Krzynówek Jacek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbójnej im M. Konopnickiej oświadczenie majątkowe za 2021

piątek, 17 cze 2022 11:31

Poreda Marta Monika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2021

piątek, 17 cze 2022 11:30

Dębowska Elżbieta - Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Zbójna oświadczenie majątkowe za 2021

piątek, 17 cze 2022 11:29

Leszczyńska Renata - Zastępca Skarbnika Gminy oświadczenie majątkowe za 2021

piątek, 17 cze 2022 11:26

Popielarczyk Izabela -Skarbnik Gminy Zbójna oświadczenie majątkowe za 2021

piątek, 17 cze 2022 11:24

Chojnowski Tomasz Paweł - Sekretarz Gminy oświadczenie majątkowe za 2021

piątek, 17 cze 2022 11:22

Elżbieta Parzych - Wójt Gminy oświadczenie majątkowe za 2021

piątek, 17 cze 2022 11:14