BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Elżbieta Parzych - Wójt Gminy oświadczenie majątkowe za 2023

poniedziałek, 27 maj 2024 14:54

Sokołowska Sylwia - Zastępca Kierownika Gminngo Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2023

piątek, 24 maj 2024 13:09

Poreda Marta - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2023

piątek, 24 maj 2024 13:08

Popiołek Stefan - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrym Lesie oświadczenie majątkowe za 2023

piątek, 24 maj 2024 12:51

Popielarczyk Izabela -Skarbnik Gminy Zbójna oświadczenie majątkowe za 2023

piątek, 24 maj 2024 12:50

Leszczyńska Renata - Zastępca Skarbnika Gminy oświadczenie majątkowe za 2023

piątek, 24 maj 2024 12:48

Krzynówek Jacek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbójnej im M. Konopnickiej oświadczenie majątkowe za 2023

piątek, 24 maj 2024 12:48

Krajewska Renata Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2023

piątek, 24 maj 2024 12:46

MIchał Bajno - Kierownik Referatu Rolnictwa, Budownictwa i Infrastruktury oświadczenie majątkowe za 2023

piątek, 24 maj 2024 12:42

Koziej Dariusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Kuziach oświadczenie majątkowe za 2023

piątek, 24 maj 2024 12:40

Chojnowski Tomasz Paweł - Sekretarz Gminy oświadczenie majątkowe za 2023

piątek, 24 maj 2024 12:36

Renata Bajno - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej oświadczenie majątkowe za 2023

piątek, 24 maj 2024 12:34