BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zbójnej

powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Zbójnej
jest Urząd Gminy w Zbójnej – pokój Nr 9, gdzie GKW będzie pełnić dyżury i przyjmować zgłoszenia kandydatów:

1/ na Radnych do Rady Gminy Zbójna w dniach pracy Urzędu Gminy w Zbójnej, od 26 września do 6 października 2014 r. w godzinach od 1000 do 1500.

W dniu 7 października 2014 r. dyżur będzie pełniony
w godzinach 1000 - 24 00.

2/ na Wójta Gminy Zbójna, po zarejestrowaniu list kandydatów na radnych, w dniach pracy Urzędu Gminy
w Zbójnej, od 8 do 16 października 2014 r. w godzinach 1000 - 1500 .

W dniu 17 października 2014 r. dyżur będzie pełniony
w godzinach 1000 - 24 00.

Powyższa informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbójna
i u Sołtysów wszystkich sołectw w gminie Zbójna oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbójna w Biuletynie Informacji Publicznej w kategorii - Wybory samorządowe.

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
Anna Górak
Data powstania: piątek, 26 wrz 2014 14:09
Data opublikowania: piątek, 26 wrz 2014 14:12
Opublikował(a): Zdzisław Parzych
Zaakceptował(a): Zdzisław Parzych
Artykuł był czytany: 1504 razy