BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. –                                           Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z póżn. zm.)

 

Dotyczy: Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 15.11.2021r. godz. 12:00 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający dokonał

otwarcia ofert przetargowych w.w. zadania.

  Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 200 000,00 zł .

 

Do upływu terminu składania ofert (tj. 15.11.2021r. godz. 9:00) złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Oferenta

Cena ofertowa brutto

Gwarancja (miesiące)

1.

Baza Maszynowa „Danex”
D. Krajewski, J. Siwik Spółka Jawna

Rogienice Wielkie

ul. Olszanka 27
18-516 Mały Płock

 

 207 870,00 zł

36

2.

PRIMATOR HENRYK KRASZEWSKI” Barbara Kraszewska
ul. Zambrowska 1A,

18-220 Czyżew

207 000,00 zł

36

 

Zbójna, dn.15.11.2021r.

 

 

Pliki do pobrania: