BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 06 lutego 2024

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kuzie - Etap II - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa odcinków dróg w miejscowości Dobry Las - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- OLEJ OPAŁOWY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-olej opałowy na 2013 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ II-ŻWIR - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-żwir - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-ŻWIR - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- droga Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I), Tabory Rzym-Ruda Osowiecka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyjaśnienia II treści SIWZ-Przebudowa drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I), Tabory Rzym-Ruda Osowiecka (odc.II). - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyjaśnienia treści SIWZ-Przebudowa drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I), Tabory Rzym-Ruda Osowiecka (odc.II). - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-Przebudowa drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I),Tabory Rzym-Ruda Osowiecka (odc.II). - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- KREDYT - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ- KREDYT - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-KREDYT - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA II TREŚCI SIWZ- „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: -WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ„UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: II_Modyfikacja SIWZ-„UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Modyfikacja SIWZ-„UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego --OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- OLEJ NAPĘDOWY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-olej napędowy na 2013 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- OLEJ OPAŁOWY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-olej opałowy(III) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ- WODOCIĄG - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbójna wraz z budową naturalnej oczyszczalni ścieków przy Domu Nauczyciela. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- Ulepszenie-naprawa drogi gminnej na terenie Leśnictwa Wyk i Gminy Zbójna. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-Ulepszenie-naprawa drogi gminnej na terenie Leśnictwa Wyk i Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- KREDYT na 1 000 000,00zł - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ- KREDYT na 1 000 000,00zł - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-KREDYT NA 1 000 000,00ZŁ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- KREDYT NA 4 149 904,85ZŁ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA II TREŚCI SIWZ- KREDYT na 4 149 904,85zł - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ- KREDYT na 4 149 904,85zł - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-KREDYT NA 4 149 904,85ZŁ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-budowa wodociagu w gminie Zbójna w miejscowości Osowiec i Ruda Osowiecka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA III-Budowa wodociągu w gminie Zbójna w miejscowości Osowiec i Ruda Osowiecka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA II-Budowa wodociągu w gminie Zbójna w miejscowości Osowiec i Ruda Osowiecka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA I-Budowa wodociągu w gminie Zbójna w miejscowości Osowiec i Ruda Osowiecka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-olej napędowy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-olej napędowy na 2014 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU-olej opałowy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-OLEJ OPAŁOWY NA 2014 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU-olej opałowy na 2014 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM- olej opałowy na 2014 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA-kredyt konsolidacyjny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ- KREDYT KONSOLIDACYJNY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Modyfikacja SIWZ- KREDYT KONSOLIDACYJNY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ- KREDYT KONSOLIDACYJNY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-KREDYT KONSOLIDACYJNY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- żwir - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-żwir na 2014 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU-olej opałowy na 2014 (III) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM- olej opałowy na 2014 (III) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU-olej opałowy na 2014 (IV) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM- olej opałowy na 2014 (IV) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-olej opałowy na 2014 (V) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM- olej opałowy na 2014 (V) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-droga nr 104467B Kuzie- Charubin - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA I - Przebudowa drogi Kuzie - Charubin - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM- droga Kuzie-Charubin nr 104467B - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-obsługa rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM- obsługa rachunku bieżacego Urzędu Gminy Zbójna. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Modernizacja oddziałów przedzkolnych w Gminie Zbójna. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM- Modernizacja oddziałow przedszkolnych w Gminie Zbójna. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Stworzenie siłowni plenerowej z elementami małej architektury w miejscowości Zbójna i Dobry Las. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA I - Stworzenie siłowni plenerowej z elementami małej architektury w miejscowości Zbójna i Dobry Las. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM- Stworzenie siłowni plenerowej z elementami małej architektury w miejscowości Zbójna i Dobry Las. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Popiołki-Gawrychy w km 0+015do 0+515.. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Popiołki-Gawrychy w km 0+015do 0+515 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA-”WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-„WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA V - „WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA IV - „WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-„WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA” (ZMIANA KRYTERIÓW OCENY OFERT) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-„WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA” (ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA III - „WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA II - „WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA I - „WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM- WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-olej napędowy na 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM- Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2015 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna w 2015r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna w 2015r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-„WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA I - „WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM- WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-olej opałowy na 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM- Dostawa 120.000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna w 2015r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXXVIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXXVIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 lutego 2024

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Przebudowa i rozbudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie m. Zbójna – etap II oraz przebudowa i rozbudowa drogi gm. Piasutno Żelazne-Gietki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA I - Przebudowa i rozbudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna – etap II oraz przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-Przebudowa i rozbudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna–etap II oraz przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Popiołki – Gawrychy o długości 1 902m- ETAP I. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA I - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Popiołki – Gawrychy o długości 1 902m- ETAP I. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Popiołki – Gawrychy o długości 1 902m- ETAP I. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-Dostawa 8 000 ton żwiru do budowy i remontu dróg na obszarze gminy Zbójna według wskazań Zamawiającego w 2015r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż tablic informacyjnych w związku z realizacją projektu „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Popiołki – Gawrychy - ETAP II o dł. 1878m. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Popiołki - Gawrychy - ETAP II o dł. 1878m. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 900 000,00zł - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ- Usługa bankowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 900 000,00zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych). - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA II TREŚCI SIWZ- Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ- Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Dostawa 100.000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg w 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA II TREŚCI SIWZ- Dostawa 100.000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna w 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ- Dostawa 100.000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Dostawa 100.000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg w 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PROSZĘ WYBRAĆ DOSTĘPNĄ KATEGORIĘ Z MENU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2017 roku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dostawa 100 000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2017r.- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PROSZĘ WYBRAĆ DOSTĘPNĄ KATEGORIĘ Z MENU PO PRAWEJ STRONIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWNIENIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- CZĘŚĆ I. ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. CZĘŚĆ II.BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!! - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY oraz odrzuceniu oferty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ_II - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ_I - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa odcinków dróg w miejscowości Dobry Las - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa odcinków dróg w miejscowości Dobry Las - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 lutego 2024

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa odcinków dróg w miejscowości Dobry Las - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kuzie - Etap II - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kuzie polegająca na ulepszeniu i wzmocnieniu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej -ETAP II

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kuzie polegająca na ulepszeniu i wzmocnieniu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej -ETAP II - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 lutego 2024

Wiadomości

Decyzja nr.RLŁ.6220.18.2023 z dnia 8 lutego 2024 roku

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja nr.RLŁ.6220.18.2023 z dnia 8 lutego 2024 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 lutego 2024

Wiadomości

XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zbójna 12 luty godz.10:00

Dodanie nowej wiadomości: XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zbójna 12 luty godz.10:00 - [Wszystkie zmiany]

XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zbójna 12 luty godz.10:00

Aktualizacja nagrania na żywo z Sesji Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 lutego 2024

Wiadomości

Andrzej Charubin - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Charubin - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Andrzej Charubin - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Charubin - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 lutego 2024

Wiadomości

Przebudowa odcinków dróg w miejscowości Dobry Las polegająca na ich ulepszeniu i wzmocnieniu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej.

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa odcinków dróg w miejscowości Dobry Las polegająca na ich ulepszeniu i wzmocnieniu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 lutego 2024

Wiadomości

Zawiadomienie o zgromadzeniu na terenie gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgromadzeniu na terenie gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 lutego 2024

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 lutego 2024

Wiadomości

Sprawozdanie z badań wody z dnia 14 lutego 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody z dnia 14 lutego 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Andrzej Kopeć - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Kopeć - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Witold Cekała - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Witold Cekała - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Andrzej Kopeć - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Kopeć - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Witold Cekała - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Witold Cekała - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 lutego 2024

Wiadomości

Witold Cekała - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Witold Cekała - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Witold Cekała - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Witold Cekała - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Andrzej Grzymała - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Grzymała - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Andrzej Grzymała - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Grzymała - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Andrzej Lemański - Przewodniczący Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Lemański - Przewodniczący Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 lutego 2024

Wiadomości

PROTOKÓŁ

Dodanie nowej wiadomości: PROTOKÓŁ - [Wszystkie zmiany]

Paweł Korwek - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Paweł Korwek - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Paweł Korwek - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Paweł Korwek - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Mieczysław Karpiński - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Mieczysław Karpiński - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Mieczysław Karpiński - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Mieczysław Karpiński - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Milena Parzych - Radna Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Milena Parzych - Radna Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 lutego 2024

Wiadomości

Anna Parzych - Radna Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Anna Parzych - Radna Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Renata Szewczyk - Radna Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Renata Szewczyk - Radna Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Renata Szewczyk - Radna Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Renata Szewczyk - Radna Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

POSTANOWIENIE NR 179/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 26 lutego 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE NR 179/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 26 lutego 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

POSTANOWIENIE NR 180/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 26 lutego 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE NR 180/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 26 lutego 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zgromadzeniu na terenie gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgromadzeniu na terenie gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 lutego 2024

Wiadomości

Krzysztof Pianka - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Krzysztof Pianka - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Krzysztof Pianka - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Krzysztof Pianka - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Dariusz Pianka - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Dariusz Pianka - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Dariusz Pianka - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Dariusz Pianka - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Andrzej Serafin - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Serafin - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZBÓJNEJ

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZBÓJNEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 lutego 2024

Wiadomości

Andrzej Serafin - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Serafin - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Roman Grzyb - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Roman Grzyb - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Roman Grzyb - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Roman Grzyb - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Tomasz Banach - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Witold Cekała - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Witold Cekała - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wiesław Dymek - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grzegorz Gawrych - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grzegorz Nadolny - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Józef Kania - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Mieczysław Karpiński - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Andrzej Kopeć - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Marcin Kosakowski - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Parzych - Radna Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Milena Parzych - Radna Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krzysztof Pianka - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Tadeusz Piaścik - Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Andrzej Lemański - Przewodniczący Radny Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY z dnia 29 lutego 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY z dnia 29 lutego 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Decyzja Wójta Gminy Zbójna nr RLŁ.6233.1.2024 z dnia 29 lutego 2024

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja Wójta Gminy Zbójna nr RLŁ.6233.1.2024 z dnia 29 lutego 2024 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian